skip to Main Content
0155-21 50 71 info@nilssonrullex.se
Elmotorer

Fullservice, förebyggande underhåll och försäljning

Vi rekommenderar regelbunden och förebyggande service på utrustningarna. Idag finns det bra och tillförlitliga instrument som vi använder för att upptäcka brister och fel innan det blir motorhaveri.

Akuthjälp till nödställda med till exempel trasiga elmotorer hör till vardagen. Vi har god förståelse för de problem som uppstår vid ett oplanerat driftstopp och för oss är det en självklarhet att snabbt på plats eller i vår verkstad utföra reparationen.

Vi har över 30 års erfarenhet av elmotorer av alla dess tänkbara slag och är certifierade av ELR.

Elmotor

Elmotor

Vi erbjuder fullservice, förebyggande underhåll och försäljning av alla olika typer av elmotorer.

Frekvensomformare

Frekvensomformare

Hydraulsystemets pumpar, motorer, regulatorer, ventiler och accumulatorer styrs på en rad olika sätt för att åstadkomma, en för alla maskintyper, mycket hög verkningsgrad och precision i energiöverföringen.

Pumpar

Pumpar

Som auktoriserad fullservice verkstad har vi en serviceenhet på pumpsidan där vi erbjuder uthyrning och försäljning av ABS pumpar.

Generatorer & Startmotorer

Generatorer & startmotorer

Vi erbjuder fullservice, reparationer och försäljning av alla olika typer av AC/DC generatorer.

Vi har auktoriserad serviceverkstad

Vi erbjuder fullservice, förebyggande underhåll och försäljning och samarbetar med kända starka varumärken.

Akuta reparationer hos kund eller i vår verkstad, ring 0155 – 28 52 73

Driftstopp är kostsamt i produktionen.
Vi högprioriterar alltid akuta behov av reparationer.

Back To Top