skip to Main Content
Elmotorer

Fullservice, förebyggande underhåll och försäljning

Vi rekommenderar starkt att det sker regelbunden service på er utrusning. En regelbunden service förhindrar ofta dyra driftstopp. Vi jobbar med tillförlitliga instrument så vi snabbt kan upptäcka brister och fel innan det blir haveri av maskin.

Behöver du akut hjälp? Inga problem! Vid oplanerat driftstopp blir det akut att få tag på nya delar och motorer, vilket aldrig har varit ett problem för oss. Vi har stor förståelse för de oplanerade som kan ske inom industrin och vikten att få hjulen att snurra snabbt igen. Vi är snabbt på plats. Akuta relationer är alltid i prioritet ett hos oss.

Vi har över 30 års erfarenhet av elmotorer av alla dess tänkbara slag och är certifierade av ELR.

Elmotor

Elmotor

Vi erbjuder fullservice, förebyggande underhåll och försäljning av alla olika typer av elmotorer.

Frekvensomformare

Frekvensomformare

Hydraulsystemets pumpar, motorer, regulatorer, ventiler och accumulatorer styrs på en rad olika sätt för att åstadkomma, en för alla maskintyper, mycket hög verkningsgrad och precision i energiöverföringen.

Pumpar

Pumpar

Som auktoriserad fullservice verkstad har vi en serviceenhet på pumpsidan där vi erbjuder uthyrning och försäljning av ABS pumpar.

Generatorer & startmotorer

Generatorer & startmotorer

Vi erbjuder fullservice, reparationer och försäljning av alla olika typer av AC/DC generatorer.

Vi har auktoriserad serviceverkstad

Vi erbjuder fullservice, förebyggande underhåll och försäljning och samarbetar med kända starka varumärken.

Akuta reparationer hos kund eller i vår verkstad, ring 0155 – 28 52 73

Driftstopp är kostsamt i produktionen.
Vi högprioriterar alltid akuta behov av reparationer.

Back To Top